თანხმობა მომსახურების პირობებზე

1. თანხმობა მომსახურების პირობებზე

MoxiGames სათაო ოფისით Mobitrans FZ LLC, P.O Box 502580, Dubai, UAE, www.moxigames.com (შემდგომში მოხსენიებული, როგორც „მომწოდებელი”, „ჩვენ” ან „ჩვენი”) გთავაზობთ პრემიუმ თამაშებს და სხვა სერვისებს, რომლებიც ოპტიმიზებულია მობილური მოწყობილობებისთვის. ეს სერვისები ხელმისაწვდომია ბრაუზერზე მომუშავე აპლიკაციის სახით („სერვისები”).

ვებსაიტზე ან შესაბამისი WAP საიტზე („საიტები“) შესვლის და/ან სერვისების დარეგისტრირებით თქვენ ეთანხმებით რომ დებთ სავალდებულო კონტრაქტს ჩვენთან, რომელიც რეგულირდება მომსახურების პირობებით და კონფიდენციალურობის წესებით.

გთხოვთ დაუთმოთ დრო, რომ წაიკითხოთ და გაიგოთ მომსახურების პირობები. თუ არ ეთანხმებით მომსახურების პირობებს და კონფიდენციალურობის პოლიტიკას, გთხოვთ, არ გამოიყენოთ საიტები ან რომელიმე სერვისი.

მომსახურების პირობები და კონფიდენციალურობის პოლიტიკა შეიძლება დროდადრო განახლდეს. ეს ცვლილებები გახდება მომსახურების პირობების ნაწილი, მაშინაც კი, თუ თქვენ ხელახლა არ გამოიყენებთ საიტებს. თქვენ პასუხისმგებელი ხართ გაეცნოთ მომსახურების პირობებისა და კონფიდენციალურობის წესების ნებისმიერ შესწორებას ან ცვლილებას.

2. წვდომა და ხელმისაწვდომობა

სერვისზე სრული წვდომა შეიძლება უზრუნველყოფილი იყოს ფასიან გამოწერაზე, რომლის შეძენაც შესაძლებელია სხვადასხვა პერიოდისთვის და ავტომატურად განახლდება, თუ არ გაუქმდება. ჩვენს აბონენტებს კონტენტზე სრულ წვდომას ვაძლევთ, მანამ სანამ მათ აქტიური გამოწერა აქვთ.

საკომისიო გადასახდელი გახდება ხელმოწერის შეძენისთანავე, მიუხედავად იმისა, რეალურად იყენებთ თუ არა სერვისს; საფასური გათვალისწინებული უნდა იყოს როგორც ერთადერთი პირობა შინაარსის ჩამოტვირთვის, მიღების ან/და წვდომის უფლების უზრუნველყოფისთვის.

თქვენ თანახმა ხართ გადაიხადოთ დროულად ნებისმიერი საკომისიო, ტარიფი ან სხვა გადასახადი, რომელიც წარმოიშვა გამოწერის შექმნისას.

სერვისი მოწოდებულია „როგორც არის“ და „როგორც ხელმისაწვდომია“ გამოყენების ან მოხმარების დროს და მომწოდებელი არ იღებს რაიმე პასუხისმგებლობას და არ იძლევა გარანტიას, თუ პირადი პარამეტრები, ინფორმაცია ან შეტყობინებები არ არის შენახული (დროულად), წაშლილია ან არასწორად. მიწოდებული.

იმისათვის, რომ მაქსიმალურად ისარგებლოთ ჩვენი სერვისით, უნდა გქონდეთ საჭირო მობილური საკომუნიკაციო საშუალება ინტერნეტთან ადვილი წვდომით. ზოგიერთი უკაბელო აპლიკაცია ხელმისაწვდომია მხოლოდ მობილური მოწყობილობების შერჩეული რაოდენობისთვის. ეს არის მისი მწარმოებლების პრობლემა, შესაბამისად, პროვაიდერის კონტროლის მიღმაა. ნებისმიერი იმედგაცრუების თავიდან ასაცილებლად, გთხოვთ, შეამოწმოთ თქვენი მოწყობილობის თავსებადობა სერვისის გამოწერამდე.

3. ასაკობრივი შეზღუდვა

სერვისით სარგებლობისთვის თქვენ (ა) უნდა იყოთ თქვენი საცხოვრებელი ქვეყნის წესებისა და რეგულაციების შესაბამისი ასაკის და გქონდეთ გადამხდელის ნებართვა, დარეგისტრირდეთ და გამოიყენოთ სერვისი მისი სახელით და (ბ) დაეთანხმოთ გადამხდელის გადასახადს და მომსახურების პირობებით და კონფიდენციალურობის წესებით თავად იქნებით ვალდებული.

4. საფასური

სერვისზე სრული წვდომისთვის თქვენ ჩამოგეჭრებათ შესაბამისი საფასური.

გადასახადების ინვოისი გამოიწერება თქვენი ქსელის მობილური ოპერატორისგან მიღებული მობილური ანგარიშით ან გადახდის სხვა შერჩეული მეთოდით. ცალკეული ტექსტური შეტყობინების საფასური და/ან ქსელის საკომისიო შეიძლება იქნას მიმართული თქვენი მობილური ოპერატორისგან.

მომწოდებლის უფასო მისასალმებელ შეტყობინებაში იხილავთ ინფორმაციას მომსახურების საფასურისა და სერვისის სიხშირის შესახებ. გთხოვთ, შეამოწმოთ და შეინახოთ ეს მისასალმებელი შეტყობინება თქვენს მობილურ მოწყობილობაზე.

ყველა საკომისიო, მათ შორის არსებული სააბონენტო კონტრაქტების საკომისიო, ექვემდებარება ცვლილებას მომწოდებლის შეტყობინებისთანავე. მომწოდებელი მოგაწოდებთ გონივრულ შეტყობინებას ასეთი ცვლილების შესახებ. თუ არ ეთანხმებით ახალ გადასახადს (რომელიც მხოლოდ სავარაუდო საფუძველზე იქნება გამოყენებული), შეგიძლიათ თქვენი გამოწერა შეწყვეტისთანავე გააუქმოთ.

თუ რაიმე განხორციელებულ გადახდას ეწინააღმდეგებით, დაუყოვნებლივ უნდა დაგვიკავშირდეთ და მოგვაწოდოთ თქვენი მოთხოვნის სრული დეტალები.

5. უსაფრთხოებისა და რეგისტრაციის ვალდებულება

სერვისის უსაფრთხო გამოყენებისა და მოქმედი საფასურის გადახდის უზრუნველსაყოფად, თქვენ უნდა იყოთ დარეგისტრირებული. თქვენ იძლევით გარანტიას რომ ჩვენთვის მოწოდებული ინფორმაცია (,,რეგისტრირებული ინფორმაცია”) ყოველთვის სწორი და სრულია. თუ მომწოდებელს, თავისი შეხედულებისამებრ, აქვს საფუძველი იფიქროს, რომ რეგისტრირებული ინფორმაცია არ არის ზუსტი ან სრული, უფლება აქვს შეაჩეროს ან გააუქმოს თქვენი ანგარიში და შეაჩეროს სერვისის ან მისი ნებისმიერი კომპონენტის როგორც მიმდინარე, ისე მომავალი გამოყენება.

თქვენ ხართ პასუხისმგებელი მომწოდებლის მიერ თქვენთვის გადმოცემული ნებისმიერი პაროლისა და/ან ანგარიშის საიდუმლოების დაცვაზე და თქვენ ხართ სრულად პასუხისმგებელი ყველა ქმედებაზე, რომელიც დაკავშირებულია თქვენი პაროლის ან ანგარიშის გამოყენებაზე. თქვენ უნდა დაუკავშირდეთ მომწოდებელს, თუ შეამჩნევთ ან ეჭვობთ, რომ თქვენი პაროლის ან ანგარიშის არაავტორიზებული გამოყენება, ან უსაფრთხოების სხვა დარღვევის შემთხვევა მოხდა. ასევე დაგვიკავშირდით, თუ შეიტყობთ სხვა არაკანონიერ მასალას ან აქტივობას სერვისებზე, ან რაიმე მასალას ან აქტივობას, რომელიც არღვევს ამ მომსახურების პირობებს.

მომწოდებელმა შეიძლება რეგისტრაციის გარეშე მოგაწოდოთ წვდომა ზოგიერთ სერვისზე, როგორიცაა სერვისზე დარეგისტრირება თქვენი მობილური მოწყობილობის მეშვეობით. თითოეულ ასეთ შემთხვევაში თქვენი იდენტიფიკაცია ეფუძნება იდენტიფიკაციის საშუალებებს, რომლებსაც ჩვენ მიზანშეწონილად მივიჩნევთ, როგორიცაა თქვენი მობილური ტელეფონის ნომერი.

6. სერვისების ცვლილებები

ვიტოვებთ უფლებას განვაახლოთ, შევცვალოთ, შევაჩეროთ ან შევწყვიტოთ სერვისები წინასწარი შეტყობინების გარეშე ნებისმიერ დროს. თქვენ თანახმა ხართ, რომ ჩვენ არ ვიქნებით პასუხისმგებელი თქვენს ან მესამე მხარის წინაშე სერვისების რაიმე შესწორების, შეჩერების ან შეწყვეტის გამო და თქვენ არ გექნებათ უფლება რაიმე კომპენსაციაზე ან სხვა გადახდაზე.

7. ყოფაქცევის კოდექსი

თქვენ ეთანხმებით სერვისის გამოყენებას შემდეგი ქცევის კოდექსის შესაბამისად:

 1. ა. თქვენ არ გამოიყენებთ მომსახურებებს რაიმე უკანონო, არაავტორიზებული ან კომერციული მიზნებისთვის;
 2. ბ. თქვენ შეინახავთ სერვისის მეშვეობით თქვენთვის მოწოდებულ ყველა ინფორმაციას, როგორც პირადს და კონფიდენციალურს და არ მიაწვდით ასეთ ინფორმაციას არავის მომწოდებლის ან იმ პირის ნებართვის გარეშე, ვინც ის მოგაწოდათ;
 3. გ. თქვენ არ გამოიყენებთ სერვისს რაიმე სახის შევიწროების ან შეურაცხმყოფელი ქცევისთვის, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება: მხოლოდ კომუნიკაციების, სურათების ან ჩანაწერების გამოქვეყნებით, რომლებიც შეიცავს ცილისმწამებლურ, შეურაცხმყოფელ ან ძალადობრივ განცხადებებს, ან რასისტულ, პორნოგრაფიულ, უცენზურო ან შეურაცხმყოფელ სიტყვებს ან სურათებს;
 4. დ. თქვენ არ გამოიყენებთ სერვისს მომწოდებლის ან რომელიმე პირის კონფიდენციალურობის, საკუთრების უფლებების ან სხვა უფლებების დარღვევისთვის;
 5. ე. თქვენ არ გამოიყენებთ სერვისს არანაირად, რაც არღვევს, პლაგიატს ჩადის ან ხელყოფს მომწოდებლის ან რომელიმე მესამე მხარის უფლებებს, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება საავტორო, კონფიდენციალურობის ან სხვა პირადი ან საკუთრების უფლებით, ან არის თაღლითური, სხვაგვარად უკანონო ან არღვევს რომელიმე კანონს;
 6. ვ. თქვენ არ გაამრავლებთ, დააკოპირებთ, გაყიდით, გადაყიდით ან გამოიყენებთ სერვისს მთლიანად ან ნაწილობრივ; და
 7. ზ. თქვენ ხართ პასუხისმგებელი იმის უზრუნველყოფაზე, რომ თქვენი აღჭურვილობა და/ან პროგრამული უზრუნველყოფა არ აფერხებდეს ან ხელს არ უშლიდეს პროვაიდერის ოპერაციებს.

8. პირობების დარღვევა

წინამდებარე მომსახურების პირობებით გათვალისწინებული ჩვენი სხვა უფლებების შელახვის გარეშე, თუ თქვენ არღვევთ მომსახურების პირობებს რაიმე ფორმით, ან თუ საფუძვლიანად გვაქვს ეჭვი, რომ თქვენ დაარღვიეთ მომსახურების პირობები რაიმე ფორმით, ჩვენ შეგვიძლია:

 1. ა. გამოგიგზავნოთ ერთი ან მეტი ოფიციალური გაფრთხილება;
 2. ბ. დროებით შევაჩეროთ თქვენი წვდომა სერვისებზე;
 3. გ. სამუდამოდ აგიკრძალოთ სერვისებზე წვდომა;
 4. დ. დავბლოკოთ კომპიუტერები თქვენი IP მისამართის გამოყენებით სერვისებზე წვდომისგან;
 5. ე. დავუკავშირდით თქვენს ნებისმიერ ან ყველა ინტერნეტ სერვისის პროვაიდერს და მოვითხოვეთ, რომ დაბლოკონ თქვენი წვდომა სერვისებზე;
 6. ვ. დავიწყოთ იურიდიული ქმედება თქვენს წინააღმდეგ, ხელშეკრულების დარღვევის თუ სხვა მიზეზით; და/ან
 7. ზ. შევაჩეროთ ან წავშალოთ თქვენი ანგარიში სერვისებზე. და თქვენ ეთანხმებით, რომ არ დაგიბრუნდებათ თანხა ჩვენთვის უკვე გადახდილი სააბონენტო გადახდებიდან.

როდესაც ჩვენ ვაჩერებთ, ვკრძალავთ ან ვბლოკავთ თქვენს წვდომას სერვისებზე ან სერვისების ნაწილზე, თქვენ არ უნდა განახორციელოთ რაიმე ქმედება ამგვარი შეჩერების, აკრძალვის ან დაბლოკვის გვერდის ავლის მიზნით (მათ შორის, შეზღუდვის გარეშე შექმნათ და/ან გამოიყენოთ სხვა ანგარიში).

9. ᲙᲝᲜᲤᲘᲓᲔᲜᲪᲘᲐᲚᲣᲠᲝᲑᲘᲡ წესები

ჩვენს მიერ თქვენი პირადი ინფორმაციის გამოყენება რეგულირდება ჩვენი კონფიდენციალურობის წესებით. ჩვენი კონფიდენციალურობის წესები წარმოადგენს მომსახურების პირობების განუყოფელ ნაწილს და მომსახურების პირობებზე დათანხმებით, თქვენ ასევე თანხმობას იძლევით იმაზე, თუ როგორ შეიძლება დამუშავდეს თქვენი პერსონალური ინფორმაცია, როგორც ეს დეტალურადაა აღწერილი ჩვენს კონფიდენციალურობის წესებში.

10. ზარალის ანაზღაურება

თქვენ თანახმა ხართ, ზარალი აუნაზღაუროთ და დაიცვათ უვნებელი მომწოდებელი, მისი დედობილი კომპანიები, დაქვემდებარებული კომპანიები, დაკავშირებული სუბიექტები, კომპანიონები, ქვეკონტრაქტორები და მათი შესაბამისი დირექტორები, ოფიცრები, აგენტები, თანამშრომლები და მათი წარმომადგენლები ნებისმიერი და ყველა პრეტენზიის, ზიანის, სარჩელის, მოთხოვნისგან. ქმედებები, ვალდებულებები ან სხვა სამართალწარმოება, რომელიც აღძრულია მის წინააღმდეგ ნებისმიერი მესამე მხარის გამო, გამოწვეული ან დაკავშირებულია: (i) სერვისის, შინაარსის, ჩამოტვირთვების, პროგრამული უზრუნველყოფისა და საიტების გამოყენებასთან, მათ შორის, თქვენს შეუზღუდავ ჩამოტვირთვებთან საიტებიდან; (ii) მომსახურების პირობების დარღვევასთან; (iii) ნებისმიერი გამოხატული ან ნაგულისხმევი წარმომადგენლობ(ებ)ის ან გარანტი(ებ)ის ნებისმიერ დარღვევასთან, რომელიც სავარაუდოდ მომწოდებლის მიერ მოხდა; ან (iv) ნებისმიერი კანონის, რეგულაციის ან მესამე მხარის უფლებების დარღვევასთან. თქვენ უნდა გადაიხადოთ ნებისმიერი და ყველა საფასური, ზიანი და ხარჯი, მათ შორის, შეზღუდვის გარეშე: ადვოკატის შესაფერისი საფასური და დაკისრებული ხარჯები, ან სხვაგვარად გამოწვეული საფასური გამოწვეული მომწოდებლის მიერ ნებისმიერ ასეთ მოთხოვნასთან, სარჩელთან, მოქმედებასთან, ვალდებულებასთან, მოთხოვნასთან ან სხვა სამართალწარმოებასთან დაკავშირებით.

11. გაუქმება და შეწყვეტა

სერვისების შეწყვეტასთან და SMS-ის საშუალებით ინფორმაციის ნაკადის შეწყვეტასთან დაკავშირებული ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ სერვისის შესაბამის საიტებზე. ასევე, მომწოდებლის უფასო მისასალმებელ შეტყობინებაში ნახავთ ინფორმაციას სერვისის გაუქმების შესახებ. გარდა ამისა, ელ.წერილი შეიძლება გაიგზავნოს ფოსტის მისამართზე, როგორც ნათქვამია საიტებზე და/ან ჩვენი სერვისებით ან ელ. ფოსტაზე supportGE@moxigames.com

როდესაც თქვენი საცხოვრებელი ქვეყანა ევროკავშირის ნაწილია და თქვენ იყიდეთ გამოწერა, გაქვთ უფლება გამოწერა 14 დღის განმავლობაში ყოველგვარი მიზეზის გარეშე გააუქმოთ. გაუქმების ვადა იწურება გამოწერის შეძენის დღიდან 14 დღის შემდეგ. გაუქმების უფლების გამოსაყენებლად, უნდა შეგვატყობინოთ თქვენი გადაწყვეტილება შენაძენის გაუქმების შესახებ ცალსახა განცხადებით. თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ თანდართული ევროპული მოდელის გაუქმების ფორმა, მაგრამ ეს არ არის სავალდებულო. გაუქმების ვადის არ დასარღვევად, საკმარისია გამოაგზავნოთ თქვენი შეტყობინება გაუქმების უფლების გამოყენების შესახებ, სანამ ვადა ამოიწურება.

თუ თქვენ უარი თქვით შენაძენზე, ჩვენ აგინაზღაურებთ თქვენგან მიღებულ ყველა გადასახადს, ზედმეტი შეფერხების გარეშე და ნებისმიერ შემთხვევაში არაუგვიანეს 14 დღისა იმ დღიდან, როდესაც ჩვენ შევიტყვეთ თქვენი გადაწყვეტილების შესახებ შეძენის გაუქმებაზე. თქვენ არ დაგეკისრებათ არანაირი გადასახადი ასეთი ანაზღაურების შედეგად.

თუ თქვენ სერვისს გამოგვიყენებთ გაუქმების პერიოდის განმავლობაში, თქვენ უნდა გადაგვიხადოთ თანხა, მოწოდებულის პროპორციულად მანამ, სანამ არ შეგვატყობინებთ გამოწერიდან გამოსვლის შესახებ, გამოწერის სრული დაფარვის კომპენსირებისგან განსხვავებით.

გაუქმების უფლება არ ვრცელდება ხელმოწერის განახლებისთვის.

12. რეკლამირება

რამდენადაც თქვენი საცხოვრებელი ქვეყანა გვაძლევს საშუალებას, ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ რეკლამები და აქციები. როგორც სერვისების გამოყენების პირობას, თქვენ ეთანხმებით, რომ ჩვენ შეგვიძლია გამოვაჩინოთ რეკლამები და სხვა აქციები ჩვენს საიტებზე, მოგაწოდოთ ჩვენს სერვისებთან დაკავშირებული რეკლამები და აქციები თქვენს მობილურ მოწყობილობაზე ან სხვა გზით. თქვენ ასევე ეთანხმებით, რომ არ შეეცდებით დაბლოკოთ ან სხვაგვარად ჩაერიოთ ამგვარ რეკლამებსა და აქციებში.

ჩვენ არ გავუზიარებთ თქვენს პირად დეტალებს მესამე პირებს თქვენი თანხმობის გარეშე. თქვენ გაქვთ უფლება მოგვთხოვოთ ნებისმიერ დროს, რომ არ დაგიკავშირდეთ პირდაპირი მარკეტინგის გზით.

ნებისმიერი რეკლამის ან აქციის ჩართვა ჩვენს საიტებზე ან ჩვენს სერვისებში არ წარმოადგენს რაიმე სახის მხარდაჭერას მომწოდებლის მიერ ასეთი შინაარსის, პროდუქტის, სერვისის ან კომპანიის მიმართ. მომწოდებელი არ იქნება მხარე ან რაიმე ფორმით პასუხისმგებელი ნებისმიერ ტრანზაქციაზე, რომელიც ეხება პროდუქტებს ან სერვისებს, რომლებიც ხელმისაწვდომია მესამე მხარეებისგან, ან ნებისმიერი შინაარსსა თუ ინფორმაციაზე, რომელიც წარმოდგენილია მესამე მხარის პროდუქტებთან ან სერვისებთან დაკავშირებით. თქვენ ეთანხმებით, რომ მომწოდებელი არ არის პასუხისმგებელი რაიმე სახის ზიანისთვის, რაც არ უნდა იყოს ასეთი ტრანზაქციის შედეგი.

13. ინტელექტუალური საკუთრების უფლებები

თქვენ იცით და ეთანხმებით, რომ პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც გამოიყენება სერვისთან (,,პროგრამა), საიტები, ისევე როგორც სერვისები შეიცავს ინფორმაციას და ნიშნებს, რომლებიც დაცულია საავტორო უფლებების მოქმედი და შესაბამისი კანონით, სავაჭრო საიდუმლოების კანონით, სავაჭრო ნიშნების შესახებ კანონით და ნებისმიერი სხვა ინტელექტუალური საკუთრების უფლებებითა და კანონებით. გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც აქ სხვაგვარად არის გათვალისწინებული, ყველა ახლა და შემდგომში ცნობილი ყველა ბუნებრივი უფლება მთელ მსოფლიოში, რომელიც ეხება საიტებს, სერვისებსა და პროგრამას ნებისმიერ ვერსიაში ან როგორც მისი ნაწილი, ყოველთვის ჩვენ გვეკუთვნის („ინტელექტუალური საკუთრების უფლება“).

თქვენ თანახმა ხართ, არ განაცხადოთ ინტერესის ან ინტელექტუალური საკუთრების უფლებაზე მოთხოვნა და აცნობიერებთ, რომ ინტელექტუალური საკუთრების უფლებაზე არანაირი უფლება არ არის გადაცემული თქვენზე და რომ თქვენ არ იღებთ რაიმე უფლებებს, გამოხატულს ან ნაგულისხმევს, გარდა პირდაპირ მონიჭებული უფლებებისა მომსახურების პირობების თანახმად.

თქვენ გარანტიას იძლევით, რომ არ შეცვლით, იქირავებთ, გააქირავებთ, გაასესხებთ, ლიზინგით გასცემთ, ისესხებთ, გაყიდით, გაავრცელებთ, შექმნით ან დააგენერირებთ კონტენტს ან პროდუქტებს, რომლებიც ნაწილობრივ ან მთლიანად მომდინარეობს სერვისიდან ან პროგრამიდან, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მომწოდებელმა მოგცათ ამის გამოკვეთილი წერილობითი ნებართვა.

მომწოდებელი გაძლევს თქვენ და თქვენ ეთანხმებით პერსონალურ, შეზღუდულ, არაგადაცემად, არაექსკლუზიურ, გაუქმებად და არამიკუთვნებად ლიცენზიას და ნებართვას, დააინსტალიროთ პროგრამა და ჩამოტვირთოთ კონტენტი, რომ სერვისი გამოიყენოთ მხოლოდ შესაბამის თავსებად მობილურ მოწყობილობაზე მხოლოდ თქვენი პირადი არაკომერციული სარგებლობისთვის, პროგრამისა და საიტების გამოყენებისთვის მხოლოდ მომსახურების პირობების შესაბამისად, მანამ სანამ არ დააკოპირებთ, შეცვლით ან შეასწორებთ რაიმე პროგრამას, წყაროს კოდებს ან მის კონტენტს, ან არ აწარმოებთ, შეცვლით, შეასრულებთ, გასცემთ, გაავრცელებთ, გაყიდით, გადაყიდით შექმნით მისგან მიღებულ პროდუქტს ან კონტენტს, ან განახორციელებთ მათ შებრუნებული ინჟინერიას ან შებრუნებულ აწყობას, ან სხვაგვარად შეეცდებით იპოვოთ საწყისი კოდი და თქვენ ეთანხმებით, რომ არ გაყიდით კონტენტთან დაკავშირებულ არანაირ უფლებას, პროგრამას და ინტელექტუალური საკუთრების უფლებებს, მოახდენთ მათ კოდირებას, გასცემთ მათზე ქველიცენზიებს, დატვირთავთ უსაფრთხოების უფლებებით ან სხვაგვარად გადასცემთ. თქვენ გარანტიას იძლევით, რომ არ შეცვლით შინაარსს, პროგრამულ უზრუნველყოფას და ინტელექტუალური საკუთრების უფლებებს არავითარ შემთხვევაში ან არ გამოიყენებთ პროგრამული უზრუნველყოფის და ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების შეცვლილ ვერსიებს, მათ შორის (მაგრამ არ შემოიფარგლება ამით) სერვისზე არაავტორიზებული წვდომის მისაღებად. თქვენ გარანტიას იძლევით, რომ სერვისზე წვდომისთვის გამოიყენებთ მხოლოდ მომწოდებლის მიერ მოწოდებულ ინტერფეისს. მომწოდებელი ამით იძლევა ნებართვას, გააკეთოს მხოლოდ ერთი ასლი იმ აღჭურვილობის ინფორმაციის შესახებ, რომელსაც იყენებთ სერვისზე წვდომისთვის და გამოიყენოს და გამოაჩინოს ამ მოწყობილობაზე შექმნილი რეგისტრირებული ინფორმაციის ასლი პირადი მიზნებისთვის.

14. გარანტიის გარეშე

ჩვენ, ჩვენი დირექტორები, ოფიცრები, თანამშრომლები, აქციონერები, დაქვემდებარებული კომპანიები, პარტნიორები, აგენტები და ლიცენზორები (,,პროვაიდერის მხარეები”) უარს ვამბობთ ნებისმიერ პასუხისმგებლობაზე და თქვენს მიერ ჩვენი სერვისის სარგებლობის შედეგად მიღებულ ზიანზე პასუხისმგებლობაზე. თქვენ ნათლად გესმით და ეთანხმებით, რომ:

ა. სერვისი, შინაარსი, პროგრამული უზრუნველყოფა და საიტები მოწოდებულია ,,როგორც არის” და ,,როგორც ხელმისაწვდომია” საფუძველზე, ყოველგვარი გარანტიის გარეშე. მომწოდებელი მხარეები პირდაპირ უარს აცხადებენ კანონით ნებადართულ ყველა გარანტიაზე, რაც შეიძლება იყოს გამოხატული, ნაგულისხმევი, კანონიერი თუ სხვაგვარი, მომსახურების, კონტენტის, პროგრამის და ვებსაიტების კონტექსტში განუსაზღვრელად, ტიტულის, ვარგისიანობის, რაიმე მიზნისთვის ვარგისიანობასთან მიმართებაში და საკუთრების უფლებების დაურღვევლობასთან დაკავშირებით;

ბ. მიმწოდებელი მხარეები უარს აცხადებენ ნებისმიერ გარანტიაზე მომსახურების, შინაარსის, პროგრამული უზრუნველყოფისა და საიტების უსაფრთხოებასთან, სანდოობასთან, დროულობასთან და ქმედუნარიანობასთან დაკავშირებით. მიმწოდებელი მხარეები არ იძლევიან გარანტიას, რომ სერვისი, კონტენტი, პროგრამა და საიტები დააკმაყოფილებს თქვენს მოთხოვნებს, ან რომ სერვისის მოქმედება, შინაარსი, პროგრამა და საიტები დარჩება წვდომადი, იქნება უწყვეტი და უშეცდომო;

გ. არანაირი რჩევა ან ინფორმაცია, იქნება ეს ზეპირი თუ წერილობითი, მიღებული თქვენ მიერ ჩვენგან ან ჩვენი სერვისების საშუალებით, არ შექმნის გარანტიას, რომელიც აქ არ არის ნათლად ნახსენები. თქვენ არ შეგიძლიათ დაეყრდნოთ რაიმე მსგავს ინფორმაციას ან რჩევას;

დ. თქვენ გესმით და ეთანხმებით, რომ ჩამოტვირთავთ და/ან გამოიყენებთ სერვისს, კონტენტს, პროგრამას და საიტებს თქვენი შეხედულებისამებრ და რისკის ქვეშ და რომ მხოლოდ თქვენ იქნებით პასუხისმგებელი ნებისმიერ ზიანზე თქვენი კომპიუტერული სისტემის, მობილურის, მოწყობილობის მიმართ ან მონაცემთა დაკარგვაზე, რაც გამოწვეულ იქნა თქვენს მიერ რამის გადმოწერით, კონტენტის, ამ პროგრამის ან საიტების მოხმარებით.

ე. საიტებზე და/ან სერვისებში ნაჩვენები პირების სურათები მხოლოდ საილუსტრაციო მიზნებისთვისაა. ეს არ არიან ის ადამიანები, რომლებიც მოგაწვდიან მომსახურებებს; და

ვ. ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელი იდეების ან ფაქტების არასწორ დახასიათებებზე ან არასწორ წარმოდგენაზე, როგორც წარმოდგენილია შინაარსში და/ან საიტებზე.

15. შეზღუდული პასუხისმგებლობა

თქვენ ნათლად ეთანხმებით, რომ არავითარ შემთხვევაში, მომწოდებელი მხარეები პასუხისმგებელნი არ იქნებიან რაიმე ზიანზე თქვენი ან მესამე პირის წინაშე, (მათ შორის, შეზღუდვის გარეშე: პირდაპირი, არაპირდაპირი, შემთხვევითი, განსაკუთრებული, ბიზნეს მოგება, ბიზნესის შეფერხება, ბიზნეს ინფორმაციის დაკარგვა და მსგავსი) თქვენს მიერ სერვისის, კონტენტის, პროგრამის ან საიტების გამოყენების, ბოროტად გამოყენების ან სერვისის გამოყენების შეუძლებლობის გამო (მესამე პირების მიერ მიყენებული ზიანის ჩათვლით). ზოგიერთი იურისდიქცია არ დაუშვებს პასუხისმგებლობის შეზღუდვას ან გამორიცხვას ამ ნაწილში, ამიტომ ზემოაღნიშნული შეზღუდვა ან გამორიცხვა შეიძლება თქვენზე არ გავრცელდეს. არავითარ შემთხვევაში მომწოდებელი მხარეები არ არიან პასუხისმგებელნი სრულად თქვენს წინაშე ყველა ზიანის, ზარალისა და ქმედების გამომწვევ მიზეზებზე (კონტრაქტში, დანაშაულში (გაუფრთხილებლობის ჩათვლით) ან სხვაგვარად) ან მათი პასუხისმგებლობა არ აჭარბებს თანხას რომელიც სერვისისთვის, პროგრამაზე, კონტენტსა და საიტებზე წვდომისთვის სარეგისტრაციოდ გადაიხადეთ.

16. ზოგადი ინფორმაცია

მომსახურების ეს პირობები და ჩვენი კონფიდენციალურობის წესები აყალიბებს მთელ სამართლებრივ შეთანხმებას და ურთიერთგაგებას თქვენსა და მომწოდებელს შორის და ანაცვლებს თქვენსა და მომწოდებელს შორის არსებულ ყველა წინა შეთანხმებას, გაგებას და წარმოდგენას, რომელიც ეხება საიტებს ან სერვისებს. თქვენ ეთანხმებით, რომ არ არსებობს ერთობლივი საწარმო, პარტნიორობა, დასაქმება ან სააგენტოებრივი ურთიერთობა თქვენსა და ჩვენს შორის მომსახურების პირობების ან საიტების/სერვისების გამოყენების შედეგად.

თქვენ არ შეგიძლიათ გადასცეთ თქვენი რომელიმე უფლება ან რომელიმე ვალდებულება ამ ხელშეკრულებით ჩვენი წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე. ამ ხელშეკრულებაში არაფერი არ მოქმედებს თქვენს, როგორც მომხმარებლის, კანონიერ უფლებაზე.

17. მოქმედი სამართალი , იურისდიქცია და დაფარვა

თქვენი საცხოვრებელი ქვეყნის ეროვნული კანონები გამოიყენება თქვენსა და მომწოდებელს შორის ურთიერთობასთან მიმართებაში, მოქმედი საერთაშორისო სამართლის დებულებების მიუხედავად. თქვენ და მომწოდებელი ამით უარს იტყვით ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს ნებისმიერ უფლებაზე მომსახურების პირობებთან დაკავშირებით განხორციელებულ ნებისმიერ ქმედებებთან დაკავშირებით. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის კონტრაქტების კონვენციის გამოყენება საქონლის საერთაშორისო გაყიდვის შესახებ ცალსახად გამორიცხულია.

დავები გადაეცემა საბოლოო და სავალდებულო სასამართლოს თქვენს ქვეყანაში არსებული საარბიტრაჟო ასოციაციის წესების შესაბამისად. მომწოდებლის მიერ მომსახურების პირობებით განსაზღვრული გარკვეული უფლებების ან დებულებების გამოყენება ან გამოუყენებლობა არავითარ შემთხვევაში არ წარმოადგენს ამ უფლებებზე ან პირობებზე უარის თქმას ან უარს.

იმ შემთხვევაში, თუ კომპეტენტური იურისდიქციის სასამართლოს ან დანიშნული მოსამართლის მიერ მომსახურების პირობების რომელიმე დებულება ძალადაკარგულად ან არააღსრულებადად ჩაითვლება, ასეთი გადაწყვეტილება არანაირად არ იმოქმედებს წინამდებარე სხვა დებულებების მოქმედების აღსრულებაზე.