POGOJI STORITVE

1. POGOJI SPREJEMANJA STORITEV

Mi (v nadaljevanju »prodajalec«, »mi«, »nas« ali »naše«) ponujamo storitev iger z najbolj priljubljenimi igrami na svetu. Te storitve so na voljo kot aplikacija v brskalniku (»storitve«).
Z obiskom spletnega mesta (»spletišča«) in/ali registracijo za storitve se strinjate, da z nami sklepate zavezujočo pogodbo, ki jo urejajo pogoji storitve, morebitni dodatni pogoji in politika zasebnosti.

Vzemite si čas, da preberete in razumete pogoje storitve. Če se ne strinjate s pogoji storitve, dodatnimi pogoji in politiko zasebnosti, ne uporabljajte spletišča ali katere koli storitve.

Pogoji storitve, dodatni pogoji in politika zasebnosti se lahko kadar koli posodobijo brez predhodnega pisnega obvestila. Te spremembe bodo del pogojev storitve, tudi če spletišč ne boste ponovno uporabljali. Odgovorni ste, da ste seznanjeni z vsemi spremembami ali dopolnitvami pogojev storitve, dodatnih pogojev in politike zasebnosti.

2. DOSTOP IN RAZPOLOŽLJIVOST
Polni dostop do storitve je mogoče zagotoviti s plačljivo naročnino, ki jo je mogoče kupiti za različna obdobja in se samodejno podaljša, če ni preklicana. Našim naročnikom omogočamo popoln dostop do vsebine, dokler je njihova naročnina aktivna.

Pristojbine zapadejo v plačilo ob nakupu naročnine, ne glede na to, ali storitev dejansko uporabljate ali ne; plačilo za pristojbine predstavlja izključno zagotovitev pravice do prenosa, prejemanja in/ali dostopa do vsebine.

V celoti odgovarjate za vse dejavnosti, ki se izvajajo na podlagi vaše naročnine. Ta odgovornost med drugim vključuje odgovornost, da zagotovite pravočasno plačilo vseh pristojbin, tarif ali drugih stroškov za dostop do storitev ali izdelkov in storitev, ki so na voljo prek storitev. Strinjate se, da nas boste nemudoma obvestili, če boste izvedeli ali posumili na nepooblaščeno uporabo naročniškega razmerja ali kakršno koli drugo kršitev varnosti.

Če želite kar najbolje izkoristiti naše storitve, morate imeti potrebna mobilna komunikacijska sredstva z enostavnim dostopom do interneta. Nekatere brezžične aplikacije so na voljo le za izbrano število mobilnih naprav. To je problem proizvajalcev, zato nanj ponudnik ne more vplivati. Da bi preprečili morebitna razočaranja, vas prosimo, da pred naročilom na storitev preverite združljivost svoje naprave.

Odgovorni ste za to, da vaša oprema in/ali programska oprema ne moti ali ovira delovanja ponudnika. Vsaka oprema ali programska oprema, ki povzroča motnje, mora biti takoj izključena iz storitve, ponudnik pa ima pravico do takojšnje prekinitve ali začasne prekinitve storitve.

3. STAROSTNA OMEJITEV
Za uporabo storitve morate (a) biti stari vsaj toliko, kot določajo pravila in predpisi države vašega prebivališča, in imeti dovoljenje plačnika računa za prijavo in uporabo storitve v njegovem imenu ter (b) v imenu plačnika računa in v svojem imenu soglašati s pogoji storitve, dodatnimi pogoji in politiko zasebnosti.

4. STROŠKI
Za popoln dostop do storitve se zaračunajo ustrezne pristojbine.

Pristojbine bodo zaračunane na računu, ki ga prejmete od mobilnega operaterja v svojem omrežju, ali prek katerega koli drugega izbranega načina plačila. Mobilni operater ali obdelovalec plačil lahko zaračuna ločene pristojbine za besedilna sporočila in/ali pristojbine za uporabo omrežja.

V brezplačnem pozdravnem sporočilu ali e-pošti boste našli informacije o pristojbini za storitev in pogostosti storitve. Prosimo vas, da preverite in shranite to pozdravno sporočilo ali e-poštno sporočilo.

Vse pristojbine, vključno s pristojbinami za obstoječe naročniške pogodbe, se lahko spremenijo po našem obvestilu. O takšni spremembi vas bomo ustrezno obvestili. Če se ne strinjate z novimi pristojbinami (ki bodo veljale le za prihodnje obdobje), lahko svojo naročnino prekličete z veljavnostjo takoj po odpovedi.

5. VARNOST IN OBVEZNOST REGISTRACIJE
Da bi zagotovili varno uporabo storitve in plačilo veljavnih pristojbin, morate biti registrirani. Zagotavljate, da so osebni podatki (»registrirani podatki«), ki nam jih posredujete, vedno pravilni in popolni. Če ponudnik po lastni presoji upravičeno meni, da registrirani podatki niso točni ali popolni, lahko začasno ali trajno prekliče vaš račun ter prepreči sedanjo in prihodnjo uporabo storitve ali katere koli njene komponente.

Odgovorni ste za ohranjanje tajnosti vseh gesel in/ali računov, ki vam jih izda ponudnik, in ste v celoti odgovorni za vsa dejanja, ki vključujejo uporabo vašega gesla ali računa. Če opazite ali sumite, da je bilo vaše geslo ali račun nepooblaščeno uporabljeno ali da je prišlo do kakršne koli druge kršitve varnosti, se obrnite na ponudnika.

Ponudnik vam lahko omogoči dostop do nekaterih storitev brez registracije, na primer s prijavo v storitev prek mobilne naprave. V vsakem takem primeru vaša identifikacija temelji na identifikacijskih metodah, ki se nam zdijo primerne, kot je na primer številka vašega mobilnega telefona.

6. SPREMEMBE STORITEV
Pridržujemo si pravico, da storitve kadar koli nadgradimo, spremenimo, začasno ustavimo ali prekinemo brez predhodnega obvestila. Strinjate se, da nismo odgovorni vam ali kateri koli tretji osebi za kakršno koli spremembo, začasno ali trajno prekinitev storitev.

7. KODEKS OBNAŠANJA
Strinjate se, da boste storitev uporabljali v skladu z naslednjim kodeksom obnašanja:
a. storitev ne boste uporabljali v nezakonite, nepooblaščene ali komercialne namene;
b. vse informacije, ki vam bodo posredovane prek storitve, boste hranili kot zasebne in zaupne ter jih ne boste posredovali nikomur brez dovoljenja ponudnika ali osebe, ki vam jih je posredovala;
c. storitve ne boste uporabljali za kakršno koli obliko nadlegovanja ali žaljivega vedenja, med drugim za objavljanje sporočil, slik ali posnetkov, ki vsebujejo žaljive, obrekovalne, nesramne ali klevetajoče izjave ali rasistične, pornografske, obscene ali žaljive izraze ali slike;
d. storitve ne boste uporabljali za kršenje pravic zasebnosti, lastninskih pravic ali katerih koli drugih pravic ponudnika ali drugih oseb;
e. storitve ne boste uporabljali na noben način, ki krši, plagiatorsko uporablja ali posega v pravice ponudnika ali katere koli tretje osebe, med drugim tudi v avtorske pravice ali pravice zasebnosti ali druge osebne ali lastniške pravice, ali je goljufiv ali kako drugače nezakonit ali krši kateri koli zakon; in
f. ne boste razmnoževali, kopirali, prodajali, preprodajali ali uporabljali storitev v celoti ali delno.

8. KRŠITEV POGOJEV
Če na kakršen koli način kršite te pogoje storitve in/ali dodatne pogoje ali če utemeljeno sumimo, da ste na kakršen koli način kršili te pogoje storitve in/ali dodatne pogoje, lahko brez poseganja v naše druge pravice iz teh pogojev storitve in dodatnih pogojev:
a. pošljemo eno ali več uradnih opozoril;
b. začasno prekinemo vaš dostop do storitev;
c. trajno prepovemo dostop do storitev;
d. preprečimo dostop do storitev računalnikom, ki uporabljajo vaš naslov IP;
e. stopimo v stik s katerim koli ali vsemi ponudniki internetnih storitev in zahtevamo, da blokirajo vaš dostop do storitev;
f. začnemo sodni postopek proti vam, bodisi zaradi kršitve pogodbe ali iz drugih razlogov; in/ali
g. začasno ustavimo ali izbrišemo vaš račun v storitvah.
in strinjate se, da ne boste prejeli povračila naročnine, ki ste nam jo že plačali.

Če začasno ustavimo, prepovemo ali blokiramo vaš dostop do storitev ali dela storitev, ne smete ukrepati, da bi se izognili taki začasni ustavitvi, prepovedi ali blokadi (vključno z ustvarjanjem in/ali uporabo drugega računa, vendar ne omejeno na to).

9. POLITIKA ZASEBNOSTI
Našo uporabo vaših osebnih podatkov ureja naša politika zasebnosti. Naša politika zasebnosti je sestavni del pogojev storitve in s strinjanjem s pogoji storitve tudi potrjujete, da ste prebrali in razumeli našo politiko zasebnosti ter se strinjate z načinom, kako lahko ravnamo z vašimi osebnimi podatki, kot je opisano v naši politiki zasebnosti.

10. ODŠKODNINE
Strinjate se, da boste ponudnika, njegove matične družbe, hčerinske družbe, povezane subjekte, pridružene družbe, podizvajalce in njihove zadevne direktorje, uradnike, zastopnike, zaposlene in njihove predstavnike odškodninsko zavarovali, branili in obvarovali pred vsemi zahtevki, odškodninami, tožbami, zahtevami, postopki, odgovornostmi ali drugimi postopki, ki jih proti njemu sproži katera koli tretja oseba zaradi, izhajajoč iz ali v zvezi z: (i) vašim dostopom do storitve, vsebine, prenosov, programske opreme in spletišč ter njihovo uporabo, med drugim vključno z vašimi prenosi s spletišč; (ii) vašo kršitvijo pogojev storitve in/ali dodatnih pogojev; (iii) domnevno kršitvijo katere koli vaše izrecne ali implicitne izjave ali garancije ali (iv) kršitvijo katerega koli zakona, predpisa ali pravic tretje osebe z vaše strani ali s strani katere koli tretje osebe, ki uporablja vaš račun. Plačati morate vse stroške, odškodnino in izdatke, vključno z razumnimi odvetniškimi honorarji in stroški, ki se dodelijo ponudniku ali mu kako drugače nastanejo v zvezi s kakršnim koli zahtevkom, tožbo, ukrepom, obveznostjo, zahtevo ali drugim postopkom ali iz njega izhajajo.

11. ODPOVED IN PRENEHANJE
Informacije v zvezi s preklicem in prenehanjem storitev so na voljo na spletiščih, ki ustrezajo storitvi. Prav tako boste v brezplačnem pozdravnem sporočilu ali elektronskem sporočilu ponudnika našli informacije o tem, kako preklicati storitev. Poleg tega lahko e-pošto pošljete na poštni naslov, ki ste ga prejeli na spletnih mestih in/ali prek naših storitev.

Če je vaša država prebivališča del Evropske unije in ste kupili naročnino, imate pravico do odstopa od naročnine v 14 dneh brez navedbe razloga. Rok za odstop od pogodbe poteče po 14 dneh od dneva nakupa naročnine. Za uveljavljanje pravice do odstopa od pogodbe nas morate z nedvoumno izjavo obvestiti o svoji odločitvi, da odstopate od nakupa. Uporabite lahko priloženi evropski vzorec obrazca za odstop od pogodbe, vendar to ni obvezno. Za spoštovanje roka za odstop od pogodbe je dovolj, da sporočilo o uveljavljanju pravice do odstopa od pogodbe pošljete pred iztekom roka za odstop od pogodbe. Če odstopite od nakupa, vam povrnemo vsa plačila, ki smo jih prejeli od vas, brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva, ko smo bili obveščeni o vaši odločitvi za odstop od nakupa. Zaradi takšnega povračila ne boste imeli nobenih stroškov. Če uporabljate storitev v obdobju odstopa od naročniškega razmerja, nam morate plačati znesek, ki je v primerjavi s celotnim kritjem naročniškega razmerja sorazmeren z obsegom storitev, ki so bile zagotovljene do trenutka, ko ste nam sporočili svoj odstop od naročniškega razmerja. Pravica do odstopa od pogodbe ne velja za podaljšanje naročnine.

12. OGLAŠEVANJE
V obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, lahko uporabljamo oglase in promocije. Strinjate se, da lahko na naših spletiščih prikazujemo oglase in druge promocije ter zagotavljamo oglase in promocije v vaši mobilni napravi ali kako drugače v povezavi z našimi storitvami.

Imate pravico, da nas kadar koli prosite, da z vami ne vzpostavljamo stikov v okviru neposrednega trženja.

Vključitev kakršnega koli oglaševanja ali promocije na naših spletiščih ali v naših storitvah ne pomeni, da ponudnik podpira takšno vsebino, izdelek, storitev ali podjetje. Ponudnik ni stranka v nobeni transakciji v zvezi z izdelki ali storitvami, ki so na voljo pri takšnih tretjih osebah, ali za kakršno koli vsebino ali informacije, predstavljene v povezavi z izdelki ali storitvami tretjih oseb, in zanjo ni na noben način odgovoren. Strinjate se, da ponudnik ni odgovoren za kakršno koli škodo kakršne koli narave, ki je lahko posledica takšnih transakcij.

13. PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE
Zavedate se in se strinjate, da programska oprema, ki se uporablja v povezavi s storitvijo (»programska oprema«), spletišči in storitvami, vsebuje informacije in oznake, ki so zaščitene z veljavnim in ustreznim zakonom o avtorskih pravicah, zakonom o poslovnih skrivnostih, zakonom o blagovnih znamkah ter drugimi pravicami in zakoni o intelektualni lastnini. Če v tem dokumentu ni določeno drugače, so vse zdaj znane in prihodnje pravice vseh vrst po vsem svetu, ki se nanašajo na spletišča, storitve in programsko opremo v kateri koli različici ali kot njen del, vedno v naši lasti (»pravica intelektualne lastnine«).

Strinjate se, da ne boste uveljavljali nikakršnega interesa ali lastništva pravic intelektualne lastnine, in potrjujete, da na vas ni prenesena nobena lastninska pravica do pravic intelektualne lastnine ter da ne pridobite nobenih pravic, izrecnih ali implicitnih, razen pravic, ki so izrecno dodeljene v pogojih storitve in/ali dodatnih pogojih.

Zagotavljate, da ne boste spreminjali, dajali v najem, oddajali v najem, posojali, izposojali, oddajali v zakup, prodajali, distribuirali, ustvarjali ali generirali vsebine ali izdelkov, ki delno ali v celoti izhajajo iz storitve ali programske opreme, razen če vam je ponudnik za to dal izrecno pisno dovoljenje.

Ponudnik vam s tem podeljuje in vi sprejemate osebno, omejeno, neprenosljivo, neizključno, preklicno in neprenosljivo licenco in dovoljenje za namestitev programske opreme in prenos vsebine za uporabo storitve na določeno združljivo mobilno napravo izključno za vašo osebno nekomercialno uporabo ter za uporabo programske opreme in spletišč izključno v skladu s pogoji storitve in dodatnimi pogoji, če ne kopirate, spreminjate ali dopolnjujete programske opreme, izvornih kod ali vsebine, ne reproducirate, spreminjate, izvajate, prenašate, distribuirate, prodajate, preprodajate, iz njih ustvarjate izpeljan izdelek ali vsebino, ne izvajate povratnega inženiringa ali povratne montaže teh ali kako drugače poskušate najti izvorno kodo, in se strinjate, da ne boste prodajali nobenih pravic, povezanih z vsebino, programsko opremo in pravicami intelektualne lastnine, jih kodirali, izdajali podlicenc zanje, jih obremenjevali z varnostnimi pravicami ali jih kako drugače prenašali. Zagotavljate, da vsebine, programske opreme in pravic intelektualne lastnine ne boste spreminjali na noben način ali uporabljali spremenjenih različic programske opreme in pravic intelektualne lastnine, vključno (vendar ne omejeno) z namenom pridobivanja nepooblaščenega dostopa do storitve. Zagotavljate, da boste za dostop do storitve uporabljali samo vmesnik, ki ga zagotovi ponudnik. Ponudnik s tem dovoljuje, da na opremi, ki jo uporabljate za dostop do storitve, naredite samo eno kopijo podatkov ter da kopijo registriranih podatkov, izdelano na tej opremi, uporabljate in prikazujete v zasebne namene.

Spoštujemo pravice intelektualne lastnine drugih in pričakujemo, da boste tudi vi ravnali enako. Uveljavljamo pravice intelektualne lastnine tretjih oseb in lahko v ustreznih okoliščinah začasno ali trajno ukinemo račune naročnikov ali uporabnikov, ki jih kršijo. Hitro se bomo odzvali na pritožbe o kršitvah avtorskih pravic, storjenih z uporabo naših storitev in/ali spletišč, če bodo te pritožbe sporočene našemu imenovanemu zastopniku za avtorske pravice, navedenemu v vzorčnem obvestilu spodaj.

Če ste lastnik avtorskih pravic, ste pooblaščeni za delovanje v njegovem imenu ali ste pooblaščeni za delovanje na podlagi katere koli izključne pravice iz avtorskih pravic, prijavite domnevne kršitve avtorskih pravic na naši spletni strani ali prek nje tako, da izpolnite naslednje obvestilo DMCA o domnevni kršitvi (»obvestilo«) in ga dostavite našemu imenovanemu zastopniku za avtorske pravice. Po prejemu obvestila, kot je opisano spodaj, bomo po lastni presoji sprejeli ukrepe, ki se nam zdijo primerni, vključno z odstranitvijo sporne vsebine iz storitev in/ali spletišč.

Če želite vložiti obvestilo DMCA o domnevni kršitvi, prosimo:
1) Navedite avtorsko delo, za katero trdite, da je bilo kršeno, ali – če to obvestilo zajema več avtorsko zaščitenih del – lahko predložite reprezentativni seznam avtorsko zaščitenih del, za katera trdite, da so predmet kršitve.
2) Navedite gradivo ali povezavo, za katero trdite, da krši pravice (ali je predmet dejavnosti, ki krši pravice) in do katere želite onemogočiti dostop, če je primerno, vsaj URL povezave, prikazane v storitvah in/ali spletiščih, ali natančno lokacijo, kjer je mogoče najti takšno gradivo. Navedite pripadnost podjetju (če je primerno), poštni naslov, telefonsko številko in, če je na voljo, e-poštni naslov.
3) Navedite svoje polno ime in elektronski ali fizični podpis.
4) V osrednji del obvestila vključite obe naslednji trditvi: »Izjavljam, da sem v dobri veri prepričan, da sporna uporaba avtorsko zaščitenega gradiva ni dovoljena s strani lastnika avtorskih pravic, njegovega zastopnika ali zakona (npr. kot poštena uporaba)« in »Izjavljam, da so informacije v tem obvestilu točne in da sem lastnik ali pooblaščenec za delovanje v imenu lastnika avtorskih pravic ali izključne pravice iz avtorskih pravic, ki so domnevno kršene, pri čemer se mi lahko naloži kazen za krivo pričanje«.

Na koncu to obvestilo skupaj z vsemi izpolnjenimi deli dostavite našemu imenovanemu zastopniku za avtorske pravice:

Pulse Digital B.V. Beemsterweg 12A, 1311 XC Almere, Nizozemska

14. NE DAJEMO JAMSTVA
MI, NAŠI DIREKTORJI, URADNIKI, ZAPOSLENI, DELNIČARJI, HČERINSKE DRUŽBE, POVEZANE DRUŽBE, ZASTOPNIKI IN IZDAJATELJI LICENC (»STRANKE PONUDNIKA«) ZAVRAČAMO VSAKRŠNO ODGOVORNOST ZA ŠKODO, KI BI NASTALA ZARADI VAŠE UPORABE STORITVE, VSEBINE, TE PROGRAMSKE OPREME IN SPLETIŠČ. IZRECNO SE ZAVEDATE IN SOGLAŠATE, DA:
a. SO STORITEV, VSEBINA, PROGRAMSKA OPREMA IN SPLETIŠČA NA VOLJO V STANJU, V KAKRŠNEM SO, IN KOT SO NA VOLJO, BREZ KAKRŠNIH KOLI JAMSTEV. STRANKE PONUDNIKA IZRECNO ZAVRAČAJO V NAJVEČJEM ZAKONSKO DOVOLJENEM OBSEGU VSA IZRECNA, IMPLICITNA, ZAKONSKA ALI DRUGA JAMSTVA V ZVEZI S STORITVIJO, VSEBINO, PROGRAMSKO OPREMO IN SPLETIŠČI, MED DRUGIM VKLJUČNO Z IMPLICITNIMI JAMSTVI ZA LASTNIŠTVO, PRODAJLJIVOST, PRIMERNOST ZA DOLOČEN NAMEN IN NEDOTAKLJIVOST LASTNINSKIH PRAVIC;
b. STRANKE PONUDNIKA ZAVRAČAJO VSA JAMSTVA V ZVEZI Z VARNOSTJO, ZANESLJIVOSTJO, PRAVOČASNOSTJO IN DELOVANJEM STORITVE, VSEBINE, PROGRAMSKE OPREME IN SPLETIŠČ. STRANKE PONUDNIKA NE JAMČIJO, DA BODO STORITEV, VSEBINE, PROGRAMSKA OPREMA IN SPLETIŠČA USTREZALE VAŠIM POTREBAM ALI DA BO DELOVANJE STORITEV, VSEBIN, PROGRAMSKE OPREME IN SPLETIŠČ OSTALO DOSTOPNO, NEPREKINJENO IN BREZ NAPAK;
c. NOBEN NASVET ALI INFORMACIJA, USTNA ALI PISNA, KI JO PRIDOBITE OD NAS ALI PREK NAŠIH STORITEV, NE DAJE NOBENEGA JAMSTVA, KI NI IZRECNO NAVEDENO V TEM DOKUMENTU. NE SMETE SE ZANAŠATI NA TAKŠNE INFORMACIJE ALI NASVETE;
d. RAZUMETE IN SE STRINJATE, DA STORITEV, VSEBINO, PROGRAMSKO OPREMO IN SPLETIŠČA PRENAŠATE IN/ALI UPORABLJATE PO LASTNI PRESOJI IN NA LASTNO ODGOVORNOST TER DA STE SAMI ODGOVORNI ZA VSE POŠKODBE VAŠEGA RAČUNALNIŠKEGA SISTEMA, MOBILNEGA TELEFONA, NAPRAVE ALI IZGUBO PODATKOV, KI SO POSLEDICA PRENOSA ALI UPORABE VSEBINE, TE PROGRAMSKE OPREME IN SPLETIŠČ;
e. SLIKE OSEB, PRIKAZANE NA SPLETIŠČIH IN/ALI V STORITVAH, SO ZGOLJ ILUSTRATIVNE. TO NISO DEJANSKE OSEBE, KI VAM NUDIJO STORITVE;
f. NISMO ODGOVORNI ZA KAKRŠNE KOLI NAPAČNE OPREDELITVE ALI NAPAČNE PREDSTAVITVE IDEJ ALI DEJSTEV, KOT SO PREDSTAVLJENE V VSEBINI IN/ALI NA SPLETIŠČIH; IN
g. STORITEV NI ZDRAVSTVENA STORITEV IN SE NE SME UPORABLJATI ZA ISKANJE IN PONUDNIK NE ZAGOTAVLJA ZDRAVSTVENEGA ZDRAVLJENJA ALI NASVETA.

15. OMEJITEV ODGOVORNOSTI
IZRECNO SE STRINJATE, DA STRANKE PONUDNIKA V NOBENEM PRIMERU NISO ODGOVORNE VAM ALI TRETJI OSEBI ZA KAKRŠNO KOLI ŠKODO, MED DRUGIM NEPOSREDNO, POSREDNO, NAKLJUČNO, POSEBNO, EKSEMPLARIČNO, KAZENSKO, TRETJIM OSEBAM ALI POSLEDIČNO (VKLJUČNO S ŠKODO ZARADI IZGUBE POSLOVNEGA DOBIČKA, PREKINITVE POSLOVANJA, IZGUBE POSLOVNIH INFORMACIJ IN PODOBNO), KI JE POSLEDICA VAŠE UPORABE, NAPAČNE UPORABE ALI NEZMOŽNOSTI UPORABE STORITVE, VSEBINE, PROGRAMSKE OPREME IN SPLETIŠČ, TUDI ČE JE BIL POOBLAŠČENI ZASTOPNIK PONUDNIKA OBVEŠČEN O MOŽNOSTI TAKŠNE ŠKODE (VKLJUČNO S ŠKODO, KI JO POVZROČIJO TRETJE OSEBE). NEKATERE JURISDIKCIJE NE DOVOLJUJEJO OMEJITVE ALI IZVZEMA ODGOVORNOSTI V TEM RAZDELKU, ZATO ZGORNJA OMEJITEV ALI IZVZEM MORDA NE VELJA ZA VAS. ČE KATERO KOLI PRISTOJNO SODIŠČE UGOTOVI, DA JE KATERA KOLI DOLOČBA TEGA ODDELKA NEVELJAVNA ALI NEIZVRŠLJIVA, NEVELJAVNOST ALI NEIZVRŠLJIVOST TE DOLOČBE NE VPLIVA NA VELJAVNOST ALI IZVRŠLJIVOST KATERE KOLI DRUGE DOLOČBE. POLEG TEGA JE TAKŠNO SODIŠČE POOBLAŠČENO, DA TAKŠNO NEVELJAVNO ALI NEIZVRŠLJIVO DOLOČBO PREOBLIKUJE TAKO, DA OHRANI NAMEN STRANK TE POGODBE. VAŠA EDINA IN IZKLJUČNA PRAVICA IN PRAVNO SREDSTVO V PRIMERU NEZADOVOLJSTVA S STORITVAMI, STORITVAMI TRETJIH OSEB, KI SO NA VOLJO PREK STORITEV, ALI KAKRŠNE KOLI DRUGE PRITOŽBE JE PREKINITEV IN PRENEHANJE DOSTOPA DO STORITEV ALI NJIHOVE UPORABE. V NOBENEM PRIMERU SKUPNA ODGOVORNOST PONUDNIKOVIH STRANK DO VAS ZA VSO ŠKODO, IZGUBE IN VZROKE ZA TOŽBE (POGODBENE, PREKRŠKOVNE (VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO) ALI DRUGE) NE SME PRESEGATI ZNESKA, KI STE GA PLAČALI ZA REGISTRACIJO STORITVE, VSEBINE, PROGRAMSKE OPREME IN SPLETIŠČ.

16. SPLOŠNE INFORMACIJE
Ti pogoji storitve, dodatni pogoji in naša politika zasebnosti predstavljajo celoten pravni sporazum in dogovor med vami in ponudnikom ter nadomeščajo vse predhodne sporazume, dogovore in izjave med vami in ponudnikom v zvezi s spletišči ali storitvami. Strinjate se, da med vami in nami ne obstaja skupno podjetje, partnerstvo, zaposlitev ali agencijsko razmerje, ki bi izhajalo iz pogojev storitve, dodatnih pogojev ali uporabe spletišč ali storitev.

Brez našega predhodnega pisnega soglasja ne smete prenesti nobene od svojih pravic ali prenesti nobene od svojih obveznosti po tej pogodbi. Nobena določba te pogodbe ne vpliva na vaše zakonske pravice kot potrošnika.

17. VELJAVNO PRAVO, PRISTOJNOST IN LOČLJIVOST
Za razmerje med vami in ponudnikom se uporablja ciprsko pravo, ne glede na določbe veljavnega mednarodnega prava. Vi in ponudnik se odpovedujeta pravici do sojenja pred poroto v zvezi s kakršno koli tožbo, vloženo v povezavi s pogoji storitve in/ali dodatnimi pogoji. Uporaba Konvencije Združenih narodov o pogodbah za mednarodno prodajo blaga je izrecno izključena.

Spori bodo predloženi v končno in zavezujočo arbitražo po pravilih arbitražnega združenja v vaši državi. Če ponudnik ne uveljavlja ali se ne sklicuje na določene pravice ali določila, določena v pogojih storitve in/ali dodatnih pogojih, to nikakor ne pomeni, da se je tem pravicam ali določilom odpovedal.

Če pristojno sodišče ali imenovani arbiter ugotovi, da je katera koli določba pogojev storitve in/ali dodatnih pogojev neveljavna ali neizvršljiva, takšna ugotovitev nikakor ne vpliva na veljavnost ali izvršljivost katere koli druge določbe v tem dokumentu.

V določenih primerih, če ciprsko sodišče odloči, bo ne glede na nasprotno v teh pogojih storitve in dodatnih pogojih za razmerje med vami in ponudnikom v skladu s temi pogoji storitve in dodatnimi pogoji veljala veljavna zvezna zakonodaja države vašega prebivališča. Vi in ponudnik se v zvezi s kakršno koli tožbo, sproženo v povezavi s pogoji storitve in dodatnimi pogoji, odpovedujeta pravici (i) do sojenja pred poroto in (ii) do združitve zahtevka z zahtevkom katere koli druge osebe ali subjekta v tožbi, arbitraži ali drugem postopku ali do druge skupinske tožbe ali zahtevka za skupinsko pomoč. Razen kot je določeno v tem dokumentu, bodo spori predloženi v končno in zavezujočo arbitražo pred enim arbitrom prek telefonske obravnave ali osebne obravnave v okrožju, kjer prebivate, v Dallasu v Teksasu ali na kateri koli drugi lokaciji, o kateri se vi in mi medsebojno dogovorimo. Arbitražo bo vodila družba JAMS v skladu z njenimi poenostavljenimi arbitražnimi pravili in postopki, sodbo o razsodbi pa lahko izda katero koli pristojno sodišče. Ta klavzula vam ali nam ne preprečuje, da (i) zahtevate začasna pravna sredstva kot pomoč pri arbitraži pri ustrezno pristojnem sodišču ali (ii) vložite individualne zahtevke, če izpolnjujejo pogoje v skladu z veljavnimi pravili, pri ustreznem sodišču za spore majhne vrednosti.

PRILOGA A
Če je vaša država prebivališča del Evropske unije, lahko uporabite obrazec za odstop od pogodbe po evropskem modelu (obrazec izpolnite in vrnite le, če želite odstopiti od nakupa).

S tem jaz/mi (*) sporočam/sporočamo, da odstopam/odstopamo (*) od moje/naše (*) prodajne pogodbe za naslednje blago (*)/za opravljanje naslednje storitve (*),

Naročeno (*)/prejeto (*),

Ime potrošnika(-ov),

Naslov potrošnika(-ov),

Podpis potrošnika(-ov) (samo če je ta obrazec poslan na papirju),

Datum
(*) zbrišite, če je primerno.